Podpora vzdělávání ve školách v oblasti ORP Ostrov

Číslo OP: CZ.1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 
Číslo výzvy: 46
 
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast podpory 1.1 - Výzva č. 46
 
Prioritní osa: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
 
Oblast podpory: 7.1.1 Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

 

 

Projekt směřuje v souladu s dikcí výzvy k podpoře realizace kurikulární reformy škol ORP Ostrov s dominantním zaměřením na skupinu žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu je plánovaná realizace čtyř provázaných klíčových aktivit (KA), které mají jeden základní cíl. Vytvoření plně funkčního systému vzdělávání v této lokalitě na bázi úzké spolupráce mezi všemi školami hlavního vzdělávacího proudu. V průběhu projektu vznikne návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání, budou vytvořeny lokální plány jednotlivých měst a obcí a paralelně s tím i strategie rozvoje škol oblasti. Zavedením systému podpůrných proinkluzivních opatření, jmenovitě služeb psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, zavedením reedukací a doučovacích aktivit dojde k poklesu procenta neúspěšných žáků. Pro realizaci uvedených cílů budou zajištěny vzdělávací akce, společná setkávání učitelů a bude vytvořen základ sítě partnerů, kteří se budou podílet na naplňování základních cílů strategie.

 

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je v souladu se zaměřením prioritní osy 1)  rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání ve školách lokality ORP Ostrov s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k vzdělávání.  Dílčí cíle vycházejí z podporované aktivity a ze stanovených podaktivit výzvy. Ty se staly základem čtyř na sebe navazujících klíčových aktivit (KA). V jejich rámci budou sledovány následující cíle:
1. V rámci podpory realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení bude cílem  vytvoření návrhu lokální strategie v oblasti základního vzdělávání  na základě identifikace témat v oblasti vzdělávání vhodných k podpoře. V rámci KA 1 bude zpracován návrh lokální strategie rozvoje školství v celé oblasti ORP Ostrov a dílčí strategie jednotlivých měst.
 
2. Dalším cílem bude vytváření udržitelného systému podpory žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Dosažení cíle bude podpořeno přivedením podpůrných služeb školního psychologa, speciálního pedagoga a logopeda do naší lokality a současným zavedením systému reedukací, doučování, skupinových terapií a zařazováním nejmodernějších metod a forem práce do výuky žáků, dominantně žáků se SVP a žáků se SZ, kteří tvoří nevětší část ohrožených žáků ve smyslu výzvy.
 
3. Dalším cílem je v souladu s plánem KA 3 podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem. Pro dosažení cílů projektu bude nezbytné poskytnout všem pedagogům vhled do problematiky  moderních metod a forem práce, naučit je využívat proinkluzivní nástroje, zvýšit jejich kompetence v oblasti náprav SVP.
 
4. Posledním z cílů je vytvoření sítě mezi ZŠ a dalšími spolupracujícími články (NNO, školskými radami, rodiči, odděleními sociálně právní ochrany dětí, ostatními zřizovateli škol atd.) za účelem podpory žáků ohrožených studijním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání.
 
 
 

 

 

cheap nfl jerseys wholesale cheap nba jerseys cheap air max 90 sale nike free 2.0 nike air max 2014 cheap nfl jerseys discount nfl jerseys cheap mlb jerseys online wholesale nba jerseys cheap nba jerseys air max 2014 online shop cheap air max sale 2014 nhl jerseys sale cheap nba jersesy wholesale nba jerseys custom nfl jerseys cheap football jerseys cheap baseball jerseys sale cheap mlb jerseys cheap nhl jerseys sale womens nike free nike free 5.0 womens shoes cheap nfl jerseys sale cheap nba jerseys wholesale discount nfl jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap mlb jerseys nfl jerseys wholesale cheap air max sale cheap nfl jerseys cheap mlb jerseys cheap nhl jerseys authentic nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys wholesale authentic cheap nfl jerseys buy nfl jerseys online 2014 cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys sale nfl football jerseys blog 2014 cheap nfl jerseys blog cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys buy cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys moncler jackets outlet buy moncler jackets online moncler outlet uk moncler men down jackets Moncler Ski Jackets Women Factory Price discount moncler jackets moncler women jackets buy cheap nfl jerseys nfl jerseys wholesale 2014 moncler jackets discount moncler jackets nfl jerseys store cheap nfl football jerseys wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys moncler jackets for man cheap moncler jackets sale chanel outlet online authentic chanel handbags moncler online store moncler kids jacket moncler outlet store moncler outlet usa authentic nfl jerseys cheap cheap nba jerseys cheap nhl jerseys air max 2014 sale chanel outlet store 2014 chanel bags outlet 2014 moncler jackets discount nfl jerseys cheap nba jerseys